Spelregels

- De foto's zijn bedoeld om interesse, kennis en ervaringen in en rond bodem te delen. Foto's die duidelijk een ander doel dienen worden verwijderd.

- Kwetsende en, aanstootgevende en foto's worden verwijderd.

- De foto's worden rechtenvrij aangeboden. De wedstrijd beoogt aandacht voor bodem te promoten door middel van kennis van lokcale bodem. De foto's mogen voor dat doeldaarvoor vrij verspreid worden als “open data”.

- De foto's worden eigendom van Bodemfoto.nl. Dit initiatief van ISRIC, Nederlandse Bodemkundige Vereniging en Terra Practicus kan de foto's gebruiken voor wetenschappelijk en/of toegepast onderzoek, lesmateriaal, promotie van bodemkennis en ervaring met bodem. De foto's zullen niet voor commerciële doeleinden worden doorverkocht.

- De makers van foto's moeten bekend gemaakt worden aan de organisatie van Bodemfoto.nl. Inzenders mogen als weergavenaam op de site een pseudoniem gebruiken.

- Foto's voor wedstrijden moeten het formaat JPG/JPEG of PNG hebben en zijn maximaal 5 MB groot.

- De opnamedatum moet bekend zijn. Vanuit de metadata zal voor het uploaden de datum getoond worden, die moet door de inzender gecontroleerd en zo nodig verbeterd worden.

- Denk om privacy van mensen die op de foto staan en plekken die gefotografeerd worden

- Bodemfoto.nl stimuleert en faciliteert wedstrijden om nieuwe foto's voor de site te krijgen. Voor het meedoen aan een specifieke wedstrijd moet worden aangegeven in het gebruikersprofiel. Sommige wedstrijden zijn niet open voor vrije deelname, maar de resultaten zijn wel zichtbaar. Voor die wedstrijden is een inlogcode nodig.

- Foto's van een specifieke wedstrijd kunnen door bezoekers aan de pagina uitgefilterd worden.

- Beoordelingscriteria en jurering van wedstrijden liggen bij de organisatoren van de wedstrijden, niet bij Bodemfoto.nl De organisatie van Bodemfoto.nl adviseert en faciliteert wel waar mogelijk.

- Juryleden en organisatoren van wedstrijden en de beheerders van Bodemfoto.nl doen niet mee met de wedstrijden.

- Over de uitslag van de wedstrijden kan niet worden gecorrespondeerd.

- Foto's kunnen ook buiten wedstrijden ingestuurd worden. Daarvoor gelden bovenstaande regels. Voor grotere hoeveelheden foto's, foto's > 5 MB per stuk of het plaatsen van foto’s voor specifieke doelgroepen kan contact opgenomen worden met Bodemfoto.nl via bodemfoto@gmail.com.