Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bodemfoto.nl verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Locatiegegevens
- - IP-adres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bodemfoto@gmail.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.


Waarom we gegevens nodig hebben

Bodemfoto.nl verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
- U de mogelijkheid te bieden een bodemfoto in te sturen op deze website
- U te informeren over Bodemfoto.nl
- U te contacteren indien u een van de winnaars bent
- U te contacteren indien er inhoudelijke vragen zijn over uw inzendingen


Hoe lang we gegevens bewaren

Bodemfoto.nl bewaart uw gegevens voor zolang dit project loopt. Wanneer u uw gegevens wilt verwijderen kunt u een verzoek indienen, zoals vederop vermeld staat.


Delen met anderen

Bodemfoto.nl verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw foto, locatie en opmerkingen kunnen gedeeld worden onder de licentie: Naamsvermelding 4.0 Internationaal (CC BY 4.0).


Cookies en verwante technieken

Bodemfoto.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar bodemfoto@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Bodemfoto.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Beveiliging

Bodemfoto.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via bodemfoto@gmail.com