Over Bodemfoto.nl

Bodemfoto.nl is een initiatief van Terra Practicus, ISRIC en de Nederlandse Bodemkundige Vereniging (NBV).

Het initiatief wil de bodem meer zichtbaar en bekend maken. Bodemfoto.nl heeft geen winstoogmerk en alle werk en kosten worden door de afzonderlijke medewerkers en instellingen gedragen. Participatie door instellingen (bedrijven, instituten, overheden, anderen) en individuele personen gebeurd binnen het initiatief vrijwillig en kosteloos.

Contact is mogelijk via bodemfoto@gmail.com of via Facebook.

logo bodemfoto.nl

Drijfveer

Bodem is erg belangrijk voor leven, voedsel, water en een heleboel andere redenen. Iedereen is er van afhankelijk, maar bijna alle beslissingen over bodem worden genomen door professionals. Dat zijn meestal gedreven specialisten, maar soms ook beslissers zonder veel kennis van bodem. En directe belanghebbers als bewoners of gebruikers van bodem kennen hun bodem vaak niet.

Een laagdrempelige manier om bodem onder de aandacht te brengen zijn foto’s. We kunnen niet zomaar in de bodem kijken, dus als we dat wel kunnen, willen we dat graag laten zien. Dat kan tijdens graafwerk voor sloten, kanalen, wegen, gebouwen of bij bodemonderzoek. Een enkele keer helpt de natuur, bijvoorbeeld als een boom omwaait, als water de bodem laat wegglijden of als wind bijvoorbeeld de afdekking weg waait.

Die momenten zijn kleine stukjes waarheid op dat moment. Die momenten zijn vaak kort, maar kunnen ook ontwikkelingen laten zien. De foto’s kunnen vrij (her-) gebruikt worden om bodem bekender te maken. Meer info en voorwaarden voor het gebruik van bodemfoto, de losse foto’s en informatie, het organiseren van wedstrijden is te vinden bij Spelregels.


Ontstaan 2014

Bodemfoto.nl is ontstaan in het Platform Aardkundige Waarden. Aanleiding was een presentatie over een fotokartering van de Lochemse Berg door leerlingen van het Staring College te Lochem. Gerard Doornbos (toen Grontmij, nu Terra Practicus) en Ad van Oostrum (ISRIC) maakten er een fotowedstrijd van in het kader van het Internationaal Jaar van de Bodem. De wedstrijd is 5 december 2015 – Wereldbodemdag- van start gegaan en op 5 december 2016 afgesloten met het bekendmaken van de winnaars. De NBV heeft de foto’s beoordeeld en de prijzen uitgereikt.

De website en alles wat daar technisch aan vast zit is gemaakt door Sven Verweij (student WUR) in samenwerking met ISRIC, dat ook de website host.


Doorstart 2017

Bodemfoto.nl is tot stand gekomen zonder eigen budget, maar met de gratis inzet van velen. Na de wedstrijd in 2016 kwamen er meer ideeën, het zou ook jammer zijn om de website te sluiten. In januari 2017 namen Stephan Mantel van ISRIC, Chantal Hendriks van de NBV en Gerard Doornbos van Terra Practicus het besluit om een doorstart voor onbepaalde tijd mogelijk te maken. Verschil met 2016 is dat fotowedstrijden gefaciliteerd en ondersteund worden, maar dat de organisatie, de criteria voor het beoordelen van foto’s, jurering en prijsuitreiking aan de afzonderlijke organisaties die de wedstrijd aandragen blijft. Er kunnen dus ook meerdere wedstijden naast elkaar ontstaan. Het blijft mogelijk foto’s te delen zonder aan een wedstrijd mee te doen.

Verder is er een app voor het uploaden van foto’s in ontwikkeling en komt er meer info beschikbaar over de bodem op de plek waar een foto gemaakt is.

Meer ideeën of inhoudelijke bijdragen voor ontwikkelingen of beheer zijn altijd welkom, ook mensen die vrijwillig willen meewerken aan Bodemfoto.nl

\